Behöver du hjälp med professionell och säker trädfällning i Halmstad?
Vi på Halmstad Trädgårdsanläggning har hela Halmstad som vårt arbetsområde. Våra tjänster innefattar bland annat trädfällning, bortforsling och stubbfräsning.

Våra tjänster:

  • Trädfällning & sektionsfällning
  • Arborist- & beskärningsarbeten
  • Stubbfräsning & grönytearbeten
  • Bortforsling av ris och stammar
Vill du bli av med stubbarna efter tidigare eller i samband trädfällning – du kanske redan har flera stubbar på tomten som du önskar få bort? Vi erbjuder stubbfräsning av alla slags stubbar och hjälper dig att skapa plats för byggnation, plantering eller gräsmatta. Vår moderna stubbfräsmaskin tar sig fram effektivt på de flesta tomter och fräser säkert samt med stor precision.

Vi arbetar tillsammans med dig!

Vi tar i samråd med dig som kund fram ett förslag till åtgärder och lämnar ett kostnadsförslag.

Slättaholms Staket www.smalandsstaket.se

halmstad trädgårdsanläggning